Điện thoại thông minh

FPT VI

 • HĐH Android 4.2
 • Chip lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB
 • ROM 16GB
 • Màn hình cảm 5"
 • 3G / Wi-Fi / GPS

FPT HD V

 • HĐH Android 4.2
 • Chip lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB
 • ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng 5.7"
 • 3G / Wi-Fi / GPS


Dòng sản phẩm: Mức giá sản phẩm:
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.2GHz
 • RAM 512MB / 4GB
 • Màn hình cảm ứng 4.7"
 • 3G/Wi-Fi/GPS
 • Camera sau 2.0MP
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.3GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng 4.5"
 • 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.3GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng 4.5"
 • 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình cảm ứng 4.5" IPS, OGS TP
 • 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
 • Camera trước 5.0MP
 • Camera sau VGA
 • Kho ứng dụng Việt F-store
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 Ghz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng IPS 4.7" qHD
 • Camera sau 5.0MP AF
 • 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.0 GHz
 • RAM 256MB / ROM 512MB
 • Màn hình cảm ứng 4"
 • 2 SIM, 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth
 • Camera 2.0MP
 • Camera trước VGA
 • Kho ứng dụng Việt F-store
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 256MB / ROM 512MB
 • Màn hình cảm ứng 4"
 • Camera sau 2.0MP
 • 3G/Wi-Fi/GPS 
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng đa điểm 4.5"
 • 3G / Wi-Fi / A-GPS
 • Camera sau 2.0MP
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng đa điểm 5"
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.2GHz
 • RAM 256MB / ROM 512MB
 • Màn hình cảm ứng 4.7"
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • Màn hình cảm ứng 5"
 • 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS
 • Camera sau 5.0MP
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB / ROM 16GB
 • Màn hình cảm ứng HD 5"
 • 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS
 • Camera sau 13.0MP AF
 • Camera trước 1.6MP


|< [1] 2 3 >|